Kompassiespel

Gea Smit

Compassie en begeleiding
Het Kompassiespel nodigt je op een speelse manier uit op zoek te gaan naar het goede in leven en werk. Uitgaande van een van de vier elementen, aarde, water, vuur en lucht word je met behulp van de kleurendobbelsteen verder in het spel geworpen. Je komt langs filosofische uitspraken en mythologische beelden. In bepaalde rondes mag je op goed geluk een kaartje trekken. Ook wordt het spel verrijkt met creatieve opdrachten. In het begin van het spel kom je met een vraag over een bepaalde situatie. Gaandeweg ontdek je waar je je persoonlijk geraakt voelde in die situatie en dankzij de spelelementen en je medespelers ontwikkel je je innerlijk kompas voor het goede in leven en werk.

Dit alles in een ongedwongen sfeer in het Koetshuis met een groepje van 3 tot 6 spelers gedurende twee dagdelen. Wil je het spel verrijken met creatief viltwerk, dan speel je drie dagdelen.

Het Kompassiespel is geschikt om te spelen tijdens intervisie bijeenkomsten of met een groep collega’s. Ook individueel kunt u zich opgeven, waarna de groep start bij voldoende deelname. U bent welkom het spel in het Koetshuis te spelen of op een door u gekozen locatie.

Ik heb zelf het spel als basis gebruikt voor mijn werkstuk over Compassie in supervisie, onder begeleiding van Heidi Muijen.

Het Kompassiespel: het goede leven! maakt deel uit van de dialogische spelvormen Mens, ken je Zelf.
Auteur, spelbeschrijving en conceptontwikkeling: dr. Heidi S.C.A. Muijen
Redactie en grafische vormgeving: ir. Joke M. Koppius-Odink
www.thymia.nl en www.menskenjezelf.nl