Supervisie

supervisie  supervisie  supervisie

Ben jij de rots in het water voor je cliënt?
Breng jij je cliënt in een stroomversnelling?
Ben jij voor je cliënt net zo rustig als een kalm stromend beekje?

Supervisie is een leerproces
In een supervisietraject bekijk je hoe je als persoon je werk uitvoert. Tijdens dit proces krijg je zicht op je persoonlijke wijze van functioneren in je werken met mensen. Als je bewust kunt kiezen om bijvoorbeeld als een stevige rots te zijn, of voor een stroomversnelling kunt zorgen of rust kunt brengen, dan zet je jezelf in je behandeltraject als persoon in. Dan ben je in staat de ander de volledige ruimte te geven, om aan zijn of haar ontwikkelingsvraag van dat moment te werken.
We kijken hoe je als persoon je professionele werk doet. Zie het als het afpellen van een ui. Je komt steeds dichterbij je kern als mens, wat maakt dat je eigenheid in je werk steeds meer naar voren mag komen. We kijken naar je socialisatie en naar de normen en waarden die je je eigen gemaakt hebt. We kijken ook of die nog steeds functioneel zijn, misschien is het beter er minder waarde aan te hechten dan je deed, misschien wordt het tijd om ze los te laten.

Tijdens het supervisietraject leer je hoe je je door middel van je werkervaringen verder kunt ontwikkelen. Mijn streven is om een supervisant zoveel zicht op z’n eigen functioneren te geven dat hij z’n manier van werken kan afstemmen op de cliënt, zonder dat de normen, waarden en de socialisatie van de cliënt een grote rol spelen. Je krijgt zicht op de wijze waarop je werkt met mensen en waarom je op deze manier werkt. Je leert te kijken of het misschien anders kan.

Vanuit mijn achtergrond als fysiotherapeut speelt ook de fysieke ervaring een grote rol. Dat betekent dat ik soms gebruik maak van lichaamsoefeningen uit de psychosomatiek of de antroposofie. Hiermee kan een werkervaring, hoe klein ook, je enorm veel inzicht verschaffen in jouw manier van werken. Het reflecteren achteraf versterkt dit effect. Zo leer je je werkervaringen te bekijken vanuit verschillende perspectieven.

Tijdens supervisie komt er een leerproces op gang, wat zich doorzet, ook nadat de supervisie geruime tijd is afgelopen. Hierdoor kun je jarenlang profijt hebben van een éénmalig traject.

Een supervisietraject telt minimaal 10 zittingen. Je kunt het alleen volgen, met twee personen of in een groep van drie personen. Na iedere zitting maak je een reflectieverslag en je levert een werkinbreng in die elke keer besproken wordt.